torsdag 27 september 2012

Fas 3 ska bort!!

Äntligen så kommer vi socialdemokrater med beskedet om att fas 3 ska bort! Jag är övertygad om att många människor väntat på beskedet och nu är det på plats. Vad ska då ske i stället, jo här kommer vårt svar; •Alla som befinner sig i Fas 3 får riktiga jobb i företag, kommuner/landsting eller föreningslivet eller utbildning. •Den som anställer får en lönesubvention i form av ett särskilt anställningsstöd på mellan 85 och 100 procent. •Varje individ ska få individuellt utformade planer. •De som får ett riktigt jobb får avtalsenlig lön, de som får en riktig utbildning får bibehållen ersättning. Den som inte tar eget ansvar får ingen ersättning. •Reformen innebär en investering på 2,0 miljarder kronor 2013. Det är väl investerade 2 miljarder kronor anser jag. Investeringar i människors vilja att arbeta.

Inga kommentarer: