fredag 14 september 2012

Så gick det när kommissionen fick "gult kort"

Kommissionen försökt sig på att skapa en förordning om utövandet av rätten att vidta vissa kollektiva åtgärder i samband med etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster (COM 2012 130 final) har misslyckats. När 12 nationella parlament har sagt sitt i frågan, läggs frågan i malpåsen. Kommissionen tvingades lägga ner frågan, men inte därför att 12 nationella parlament sagt ifrån, utan med argument som handlar om att det skulle bli svårt att få en politisk majoritet i Europaparlamentet och rådet. Ja, ja alla har ju argument till varför saker och ting händer och kommissionen har sina. Själv känner jag mig nöjd med att vi från Sveriges riksdag sagt ifrån till kommissionen i frågan, vi och 11 andra parlament!

Inga kommentarer: