torsdag 8 mars 2012

Svagt -Bildt - att åka snålskjuts på Norge!

Den 24 februari lämnade jag in en Interpellation till
utrikesministern Carl Bildt om den ubåtsbrand som skedde i Murmansk hamn vid
årsskiftet.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Sakerhetssamarbete-kring-Baren_GZ10265/

Då den inträffade var vi många i norra Sverige som tyckte
det var allvarligt eftersom vi vet att dessa ubåtar drivs av mindre
kärnkraftverk och i Norra Sverige så är vi endast 40 – 60 mil (”fågelvägen”)
från dessa. Risker för läckage av radioaktivt nedfall kan vara stort över
Nordliga Norden vi haverier! Än mer allvarligt blev det för några veckor sedan när det stod
klart att dessa även innehöll kärnvapenmissiler. Norges arbeiderparti med
utrikesminister Störhe reagerade snabbt och lämnade in en protestskrivelse till
Kreml och Moskva om bristen i att ryska regeringen inte informerat oss
grannländer om den allvarliga incidenten. Jag förväntade givetvis att
utrikesminister Bildt skulle anse att detta var ett allvarligt läge, särskilt
för Norra Sverige, och göra liknande protestskrivelse med krav om information
från Putin. Men icke sa Nicke – igår på
Nordnytt sa Bildt att det får räcka med att Norge gjort detta (!) och att vi är
goda vänner/grannar med Norge.

http://svtplay.se/v/2735113/nordnytt/tradtradare_kan_fixa_malmtransporter?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2735232/sb,k103334,1,f,-1

Svagt minister Bildt att åka snålskjuts på Norge! Jag ser
fram mot Interpellationsdebatten med minister Bildt som snart ska ske i
riksdagen!

Men allra mest så firar vi idag Internationella kvinnodagen!

Inga kommentarer: