tisdag 20 mars 2012

Debattdags igen!

Idag ska jag debattera med statsrådet Erik Ullenhag (FP) om sysselsättningen bland kvinnor med utländsk bakgrund. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde, så har sysselsättningsgraden i Sverige minskat.
Långt, långt borta är målet om en hög sysselsättningsgrad bland kvinnor och män i Sverige. 64,5 procent är sysselsättningsgraden idag......den siffran hittade jag hos SCB.
Målet om full sysselsättning är långt, långt borta i det moderata samhällsbygget!

Bland kvinnor med utländsk bakgrund var sysselsättningsgraden 2008 endast 57 procent, det ska jämföras med en sysselsättningsgrad bland kvinnor födda i Sverige på 83 procent. Här finns en oanade möjlighet för framtiden. Det finns behov inom nästan alla sektorer, om bara....det finns utbildningsmöjligheter, språkutveckling och en väl fungerande välfärd i form av barnomsorg.
- Ett klassiskt politiskt arbete för ett generellt välfärdsbygge med satsningar på skolan, äldreomsorgen och barnomsorgen.
- Ett klassisk politiskt arbete med satsning på arbetsmarknadsutbildningar som matchar arbetssökande med företagens rekryteringsbehov.
- Ett klassiskt politiskt arbete för ett jämställt samhälle och ett strategiskt arbete mot diskriminering.
- Ett klassiskt politiskt mål om full sysselsättning som även omfattar kvinnors arbetskraftsdeltagande.
Kanske inte alltid så hipp, men det fungerar ju!!

Forskning visar att satsningar på arbetsmarknadsutbildningar leder till jobb.
Forskning visar att satsningar på förskola och skola leder till att föräldrar med gott samvete och får större möjligheter kan jobbar mer.
Forskning visar att arbete mot diskriminering leder till att arbetslivet blir mer tolerant och öppet.
Forskning visar att satsningar på äldreomsorgen visar, att framförallt kvinnor kan jobba mer när det finns en bra vård för de åldrande föräldrar finns.

Varför blev det så svårt och varför sker inga satsningar på det som funkar?!?

Debatten går alltså vidare.....

Inga kommentarer: