torsdag 10 november 2011

Unga människor utsorteras.

Regeringens jobbpolitik är totalt misslyckad, speciellt för unga vuxna. Idag rapporteras att antalet unga mellan 20-24 år förtidspensioneras i en hisnande hög takt. På 8 år har antalet förtidspensionerade unga ökat med 80 %!!

En rapport från Umeå univestitet visar på den kalla verkligheten som många unga tvingas leva i.
Intressant är att unga inte blivit sjukare, utan att dom har svårare att klara skolan och därmed får dom svårare att få ett jobb.

Den borgerliga arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken lämnar idag ungdomar med adhd, Aspergers och andra psykiatriska diagnoser utan stöd. Med andra ord har den borgerliga regeringen lämnat "work-over" till dom här unga vuxna. Ett livslångt utanförskap och fattigdom är vad som väntar.

När det faktiskt går att satsa på utbildning, sjukvård, ordentlig arbetsmarknadsutbildning, utbildningsvikariat, traineejobb, bostadspoltik osv osv
Det är trist när politiken har "fnuttifierats" till att alltid och jämt handla om skattesäkningar i en mängd olika former!

Inga kommentarer: