torsdag 17 november 2011

Nya och bättre insikter?

Just nu är jag i Warszawa och lyssnar, debatterar och får nya intryck. Jag ska vara helt ärlig, min puls ökade dramastiskt under ett grupparbetet, återkommer till det.

Nåja, ämnet för konferensen är "Social and economic impact of migration". Många har föredragshållarna varit, (generellt så är dom alltid för många!) och tiden alltför snålt tilltagen för diskussion och debatt. Trist med tyvärr alltför vanligt, arrangörer är alltid ivriga att få med alla vinklar.

Den fria rörligheten för EU-medborgare återkommer många till, men samtidigt så diskuteras olika vinklar på migration. En infallsvinkel som diskuterats idag är påverkan på familjeförhållanden, med fokus på barnens liv och leverne när mamma flyttar t. ex till Italien för att jobba. Barnen blir kvar hos sina morföräldrar och reagerar mycket olika. En sak konstateras att samhället inte har någon större förberedelse för vad som händer i barnen. Det redovisas inlärningssvårigheter, alkohol och drogproblem. Medan andra barn klarar sig hyfsat.

Jag skrev ju att jag fick hjärtklappning och nästan lite blodstörtning under ett grupparbete. Allt började med att en italienare skulle redovisa migranter och "äldreomhändertagandet" i Italien. Staten betalar den äldre en summa pengar, familjen "anställer" en migrantarbetare och så var det bra med det.

För två svaga grupper i samhället hade ju mötts och "tycke" hade ju uppstått.

Till saken hör att 71 % av migrantarbetarna (kvinnor) bor i hemmet med den äldre och dennes familj.
61 % har inget anställningskontrakt och därmed helt i händerna på att familjen betalar ut lönen.
Dom "arbetar" också 24 timmar om dygnet och går sällan ut i samhället.

Jag tog ordet och talade länge om att detta var en pågående och en framtida ekonomisk fälla för dessa kvinnor. Ingen långsiktig ekonomisk trygghet med en social situation som liknar det vi hade i Sverige för väldigt länge sedan livegna pigor! Dessa kvinnors döttrar riskerar att "ärva" ansvaret för försörjningen av sina mödrar, som ett ekorrhjul som ingen av dom önskade sig.

Jag avslutade med att konstatera att pigsystemet ingen plats har i ett jämställt och modernt samhälle!! Europas framtid hänger på om kunskapen, insikten och viljan finns om hur ett jämställt samhälle organiseras. Jag storknade nästan på köpet.....men har nu återhämtat mig rätt bra tycker jag.
Hej och hå....i morgon fortsätter vi!

Inga kommentarer: