måndag 31 januari 2011

Vi har mycket guld i våra gröna skogar!

Idag är jag med på en intressant konferens i Stockholm som handlar om framtidens gruv- och mineralindustri. Igen så konstaterar jag att vi i vår nordliga del av världen sitter på flera ”guldgruvor”. Vi har mycket guld i våra gröna skogar! Det vi har nere i vår backe på flera håll på vårt län är oerhört attraktivt och efterfrågat på hela världsmarknaden. Världen kommer även i framtiden att ha stora behov av mineraler.

Det pågår samtidigt en enorm teknisk utveckling inom branschen och dess kringnäringar. Inte minst är vårt tekniska universitet oerhört framgångsrikt i dessa sammanhang. Vi har dock stora utmaningar/problem som vi måste fixa till. Några av dessa är bättre kommunikationer, bl a järnvägar, mer arbetskraft vilket kräver inflyttning till vårt län och bättre samordning av utbildningar och även mer av kunskaper in i skolan på ett tidigt stadium. Kanske viktigast att ta tag i frågan hur vi bygger det framtida samhället som växer fram runt gruvorna?

Inga kommentarer: