söndag 16 januari 2011

Det är inte roligt nu!

Jag erkänner här och nu; jag blir deppad, småilsk och smått hysterisk av våra trista opionssiffror. Det här är, inte alls roligt!!

Men jag är ändå mest ledsen, för mitt hjärta klappar massor för just början av vår politiska vision och förhållningssätt......
”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på
demokratins ideal och alla människors lika värde.
Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är
den demokratiska socialismens mål.”

Jag tycker att det ger mig, en god start på mina politsika arbetsdagar.

Men ett förhållningssätt till människor och samhällsbygge räcker inte, det krävs också konkreta visioner och politisk val. Jag vet, alla säger så i dessa dagar av analyser. Men det är ju själva kärnpunkten i det politiska arbetet, så det är inte så underligt att det sägs.
Men i allafall, i Norrbotten kämpar vi för byggandet av Norrbotniabanans bygge, jag hoppas det är tydligt och kristallklart för alla norrbottningar. Läs nu detta:
En väl fungerande infrastruktur är av central betydelse för konkurrenskraft
och tillväxt. För att få till stånd fler infrastrukturinvesteringar under
kommande år vill vi öka användningen av lånefinansiering för strategiska
infrastrukturprojekt och öka inslagen av trängselavgifter och/eller andra
brukaravgifter. Det förutsätter samförstånd mellan staten och berörda
kommuner och regioner. Det är fullt möjligt att kombinera en utökad lånefinansiering
av strategiska större infrastrukturprojekt med budgetlagen och
en ansvarsfull ekonomisk politik. Staten måste ta sitt ekonomiska ansvar
för infrastrukturen. Infrastruktursatsningar ska styras utifrån nationella behov,
inte av enskilda kommuners eller regioners ekonomi.


Vi var alltså framme vid att det behövdes låna pengar för byggandet av ny infrastruktur, där Norrbottniabanan var ett framtidsprojekt. Visionen om ett grönare, snabbare och mera driftssäkert infrastruktur-Sverige fanns där, i våra politisk riktlinjer.
Valrörelsen i Norrbotten handlade ju mycket om framtiden, nya gruvor, Norrbotniabanan, skolornas innehåll och överlevnad, vården nära dig, jobben och förtroendet för att politik faktiskt betyder något. Jag är ödmjukt tacksam för förtroendet vi har från norrbottningarna.
Så hur ledsen, deppad, "smått hysterisk" och småilsk jag än är, så finner jag en hel del inspiration, kraft och mod i just våra politiska riktlinjer!
Så även om jag inte är en speciellt klämkäck-person, så vet jag att vi kommer igen.

Inga kommentarer: