tisdag 4 januari 2011

Inland eller kust....kust eller inland?!

Det är lite eljest att bo i inlandet, det bara är så. Vi tycker själva inte att vi har längre till kusten än vad kustborna själva har. Men vis av många års erfarenhet av resande till och från kusten, så kan jag bara konstatera att det är ohiskeligt långt från kusten till inlandet.
Prova lägga ett möte i inlandet, så ska ni få se när kustborna bestämt hävdar att mötet inte kan börja före lunch. Så här skulle jag kunna fortsätta lufta min fördomar om skillnaden mellan oss som bor i inlandet kontra kustbor. Tjänar det någonting till? Knappast och det utvecklar heller ingenting. Men ibland måste man bara få.....klaga lite.
För det är klart att jag blir fundersam när jag tittar på vilka näringslivsprojekt som blivit avslagna av Strukturfondspartnerskapet. Det är lätt att se spöken bakom varje buske och ugglor i varje mosse.
Projekt som vill utveckla inlandet verkar inte ha fallit beslutsfattarna på läppen direkt. Jag kan bara konstatera, att om vi som bor i inlandet inte agiterar, debatterar och hävdar våra livsvillkor och förutsättningar. Så kommer ingen annan göra det åt oss.
Näääää fram för flera inlandsbor i de församlingar som beslutar. Framförallt i församlingar där mycket pengar finns!

Inga kommentarer: