onsdag 5 januari 2011

Nytt år, ny dag, nya utmaningar

4 januari 2011 – Nytt år, ny dag, nya utmaningar och ljuset kommer sakta men säkert tillbaka till oss nordbor. Har avverkat några pocketböcker framför brasans goa värme medans termometern ute visat på allt för många (-) grader. Jag som ofta brukar ge nyårslöften att påbörja någon fysisk träning har detta år bara låtit allt vara och tagit dan som den är rakt av. Nåja, senaste dagarna har jag ägnat till att planera min agenda och inser redan att jag hade behövt några veckor till på detta år för att få plats med allt det som jag vill göra. För just nu känns jag till brädden full av ny energi.

Jag har funderat mycket över framtiden. I ett längre perspektiv framåt väcker Gunnar Wetterbergs bok ”Förbundsstaten Norden” många intressanta frågor. I Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island) är vi 25 miljoner invånare. Vi är den 10.e starkaste ekonomiska regionen mätt i BNP i världen och skulle mer sammansvetsat kunna hävda oss bättre gentemot exempelvis Kina och USA. Vi är vitt omtalade för att ha den högsta och bästa kvalitén i välfärden. Vi är i framkanten i den viktiga frågan om klimat-/energiomställningen. Så här kan vi hålla på och räkna upp område efter område som vi är extremt duktiga i. Men framförallt att vi i de nordiska länderna har haft en politik som bygger på solidaritet, rättvisa, jämlikhet, en stark vilja och modet att förändra samhället till det bättre. Nu tycker jag inte att vi ska bilda en förbundsstat (federation) av Norden, men vi har mycket att lära av varandra och av historien bakåt.

Och hur ska då socialdemokratin formas för framtiden? Om jag målar med mycket breda penseldrag så skulle jag göra följande övergripande önskelista;

mer av samarbete och ett givande/tagande på lokal, regional och nationell nivå.

mer av öppenhet, nyfikenhet och nya smarta idéer med fler nya människor som välkomnas att vara med och driva/påverka utvecklingen på såväl lokal, regional och nationell nivå.

mer av gemensam stark vilja och mod att förändra med utgångspunkten i våra värderingar om solidaritet, rättvisa, jämlikhet och frihet.

Jag ser framför mej ett 2011 fullt med intressanta diskussioner och beslut om hur vi ska fixa jobben, vad och hur välfärden ska formas, järnvägssatsningar (Norrbottniabanan, malmbanan etc), klimat-/energisatsningar och kanske störst och viktigast för oss i norr – befolkningsinflyttning – . Behovet att kraftsamla i frågan att göra vår region, våra kommuner mer attraktiva att bo och leva i borde vara mer prioriterad!

Vad tycker du som bloggläsare? Hör gärna av dej

Inga kommentarer: