onsdag 3 november 2010

Sverigedemokraternas politiska tankevurpor!

Mitt under jämställdhetsdebatten i Nordiska rådets session här i Reykjavik, begärde SD:s representant ordet och började säga att Sverige diskriminerar majoriteten av befolkningen, eftersom den borgerliga regeringen infört det s.k. instegsjobbet. Jag tror till och med att han fick till det, så att det var ett utslag av dålig jämställdhetspolitik.
Ja, jösses jag trodde aldrig att jag skulle gå upp i en talarstol och förklara borgerlig politik på svensk arbetsmarknad. Men i nordiskt sammanhang brukar vi avhålla oss från inrikespolitiska debatter och eftersom ingen moderat tänkte bemöta stolleriet, så beslöt jag mig för att hålla den svenska fanan högt!
Så här säger SD alltså; eftersom instegsjobben finns så diskrimineras majoriteten på svensk arbetsmarknad. Till saken hör att instegsjobben är en åtgärd för att minska arbetslösheten bland utrikesfödda.
• Men då diskrimineras majoriteten, också av att arbetshandikappade får stöd i form av anställningar i Samhall eller får möjligheten till andra speciella anställningsformer för att komma ut på arbetsmarknaden!
• Men då diskrimineras majoriteten för att borgarna inför ett nyfriskjobb, för att långtidssjuka kanske ska få ett nytt jobb!
• Men då diskrimineras majoriteten för att borgarna inför ett nystartjobb för långtidsarbetslösa.

Min slutsats av inlägget från SD, är att dom verkligen anser att handikappade, arbetslösa unga, långtidsarbetslösa, arbetslösa invandrare och långtidssjuka diskriminerar majoriteten av den svenska befolkningen. Hör ni inte hur stolligt det låter?!
Nej, inlägget handlade nog egentligen om att hitta något att hänga upp sin främlingsfientliga politik på. En förklaringsmodell från SD:s sida på ett komplicerat samhällsproblem som faktiskt arbetslösheten är. Eller också är det så, att SD anser att alla dessa grupper av människor diskriminerar majoriteten.
Jag ska minsann fråga dom om det, i någon kammardebatt där hemma!

Inga kommentarer: