lördag 30 oktober 2010

Kryss, kungar och primadonnor.

Då var valkonferansen över för denna gång. Den som ska välja partikamrater till en mängd interna poster som hör ihop med landstingsvalet. Ja, det var en märklig tillställning måste jag erkänna, först diskussioner om vem som hade rösträtt. Skulle vi följa tidigare valkonferanser och praxis eller skulle vi endast låta 14 ombud från alla arbetarekommuner ha rösträtt. Jag skulle vilja se när en partiförsamling ger varje arbetarekommun en röst oavsett storlek och antal medlemmar. Nej, det brukar föregås av många diskussioner om hur många röster som ska tillfalla dom stora arbetarekommunerna och hur antalet medlemmar ska avspegla sig när ombudsfördelning ska ske. I det här fallet så har distriktsstyrelsens utökats med ett ombud från alla arbetarekommuner, i en sann demokratisk anda och för att bredda beslutsfattandet. Annars så hade distriktsstyrelsens 15 medlemmar själva haft beslutsrätten.
Ja, sen har det då varit presskonferanser och utspel än hit och än dit. Men det vore väl ändå klädsamt om "experterna" visst vad dom pratade om innan dom började racet i media.
Nåja, sen till kryssen.....kryssen är ju väljarnas möjlighet att försäkra sina kandidater en plats i den församling som valet avser. I det här fallet landstingsfullmäktige. Men det tycks råda en allmän förvirring om kryssens betydelse. Alla som känner mig vet vad jag tycker om kryss och kampanjerna som följer med fenomenet. Jag tycker rätt så illa om det eftersom det skapar såna konstiga och förvirrade diskussioner. Ta t.ex alla denna uppståndelse om länets "krysskungar", ja väljarna försäkrade sig om att Bucht fick en plats i riksdagen. Bra så och syftet med möjligheten att kryssa en kandidat i det allmänna valet uppfylldes. Men det har ju ingenting med dom interna valen som sedan sker. Han fick ju en suppleant plats i finansutskottet och inte alla dessa antaganden som skedd i media om hans eventuella utskottsplatser. Väljarna försäkrade sig också om att Niska skulle få en plats i den församling som valet för hans del handlade om, dvs landstingsfullmäktige. Gott och väl kan det ju tyckas. Men icke, då ska platser avsägas och man är inte ens kvar under hela valkonferansen. Inte ens så mycket kan man ge sina partikamrater som ska väljas till andra poster. Men jag är inte direkt förvånad, eftersom vanlig distriktsstyrelsemöten sällan bevistas om det inte rör en själv. I Asien finns ett uttryck som handlar om att inte tappa ansiktet och därmed visa sina svaga sidor. Några har tappat ansiktet för länge sedan, det är min åsikt efter dagens valkonferans.

Inga kommentarer: