torsdag 26 augusti 2010

Slavhandel mitt bland oss alla!

Jag har jobbat hårt med trafficingfrågan i Nordiska Rådet. Nästa vecka ska den nordisk-baltiska arbetsgruppen som jag är medlem i lämna en första rapport till våra regeringar. Men jag tror att vi måste hålla isär hur vi talar om frågor, trafficking för sexuella ändamål är superviktigt att hålla fokus på. Här pratar vi om offer som är unga flickor och kvinnor. Dom utnyttjas i prostitution och säljs gång på gång till män som köper deras kroppar för sex. Men jag vill också sätta fokus på ren och skär slavhandel. Männsikor som luras och hotas till att utföra arbeten som ofta är långt bort från allmänhetens ögon och allt fackligt inflytande. Som att städa hemma hos mindre nogräknade personer eller i byggbranschen. Vanliga jobb hos otroligt oseriösa arbetsgivare. Vi måste kunna ha fokusen på båda sakerna, men jag tror att det finns olika "skurkar" och olika kriminella organisationer som utnyttjar människorna. Visst det handlar om lagstiftningen, men det handlar lika mycket om att hålla ordning och reda på arbetsmarknaden. Det är en utmaning för Svenskt Näringsliv, Företagarna och svenska fackföreningsrörelse. Men då kan vi inte ha en borgerlig regering, som gång på gång försöker knäcka fackföreningsrörelsen. Vi behöver alltså en ny regering! En rödgrön regering känns som ett mycket gott val den 19 sepetember!!

Inga kommentarer: