torsdag 31 maj 2012

Relationer gör oss sjuka!

Alla vet vi väl att relationer kan göra oss människor gott, men det finns även relationer som gör oss illa. Vi tillbringar många och ibland långa timmar på jobbet och ingen är väl naiv nog att tro att allt är frid och fröjd i relationerna på jobbet? Nä, jag trodde väl inte det heller. Förra året anmäldes in 700 fall av arbetssjukdom, som handlade om relationer. Mobbing, kränkande särbehandling och samarbetsproblem är ett litet smakprov vad som kan utspela sig på jobbet. Det finns många människor som mår jättedåligt pga. taskiga arbetskamrater eller dåliga chefer. Åtta av tio anmälningar om relationsproblem kommer från kvinnor. Allra flest från undersköterskor, omvårdnadassistenter, barnskötare och undersköterskor som arbetar med äldreomsorg i hemmet. Jag har lagt in en interpellation som ska handla om ohälsa i tjänstesektorn, ja, interpellationen handlar både den privata och den offentliga sektorn. Jag ska debattera den i kammaren den 20 juni när riksdagen stänger för sommaren. För vad som skrämmer mig, är att det finns så många kvinnor, unga och invandrade som just nu jobbar i en sektor som uppvisar tendenser att göra människor sjuka. Det känns otroligt viktig att debattera den här frågan, för risken finns, att vi får se en ny sjukskrivningsboom med utslitna människor som ska betala priset.....personligen.

Inga kommentarer: