måndag 20 februari 2012

Bastukultur och ett Arktis utan kvinnor!

Jag läser om Jan-Erik Jeanssons inlägg i debatten om vem som ska bli landshövdning i Norrbotten och det känns djupt deprimerande. Vad fick honom att skriva ett sådant brev och på vems uppdrag jag undra?!? Ja, inte kan det vara med av ett jämställt Norrbotten för ögonen i allafall, som Jan-Erik Jeansson fick sitt infall!

I nordiska rådet arbetar jag med jämställdhetsfrågor och där jobbar jag nu för att sessionen på Island i mars ska handla om - Ett Artis utan kvinnor - är ett större hot än klimatförändringarna. Kanske Jan-Erik Jaensson borde lyssna på de fakta och den debatten som det temat är tänkt att väcka.
För vi som bor i arktiska områden i Norden behöver varken maschokulturer eller konstiga inlägg i debatter.
Vi behöver starka, kloka och insiktsfulla män och kvinnor som inser värdet av mångfald och jämställdhet!

Inga kommentarer: