onsdag 19 oktober 2011

Glädje!

Idag kan vi känna glädje i Norrbotten och för den delen eftewr hela Norrlandskusten. Vi har fått med den Bottniska korridoren i EU:s TEN-T satsningar. Det innebär att Norrbotniabanan är ett steg närmare att förverkligas. Konkret innebär det ärr EU satsar miljarder i denna järnväg. Motprestationen från svensk sida är att regeringen nu måste komma med en medfinasiering av projetet. Så här uttalade sig de Norrbottniska riksdagsledmöterna:

Grattis Norrbotten!

- Vi socialdemokrtska riksdagsledamöter från Norrbotten är glada idag. Äntligen har vi fått med den Bottniska korridoren, där Norrbotniabanan är en mycket viktig del, i de europeiska satsningrna på framtidens järnväg. Det säger Leif Pettersson ledmot av riksdagens trafikutskott för socialdemokraterna.

- Nu måste den svenska regeringen reagera och lägga pengar på även på denna del av Sverige, fortsätter han. Hittills har det varit som att dra katten baklänges när det gäller att få med regeringen på denna utomordentligt viktigta satsning. Inresset för järnvägsfrågorna i vår del av landet måste nu sättas betydligt högre på dagordningen.

- I vårt budgetalternativ finnsdet fortsatta arbetet och investeringen i Norrbotniabanan med, framhåller Pettersson. Vi uppmanar nu regeringen att svara upp på EU:s utmaning och satsa på järnvägen i norr.

Hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen från Norrbotten, Leif Pettersson, Karin Åström, Fredrik Lundh Sammeli, Sven-Erik Bucht, Maria Stenberg och Hannah Bergstedt, vill på detta sätt gratulera Norrbotten till en verklig framtidssatsning!

Inga kommentarer: