onsdag 5 oktober 2011

Det känns jätteskönt att vi nu ytterligare stärker vårt ställningstagande till Norrbotniabanan. I vår budgetmotion som presenterades idag står det:

"Effektiva godsflöden är av yttersta vikt för att vidmakthålla industrins
konkurrenskraft. Norrbotniabanan, en ny kustnära bana mellan Umeå och Luleå, är
ett angeläget projekt för att klara basnäringarnas behov av transporter och i vårt
alternativ till reviderad nationell plan kommer vi att säkra finansiering för denna
investering."

Därmed faller återigen ansvaret för att bygget inte kommer igång på den moderatledda regeringen. Det bästa med det hela är att vi har hela budgeten finansierad till sista krona. Även satsningen på Norrbotniabanan.

När sedan våra motståndare nu försöker göra ett nummer av att vi inte la fram ett förslag för en vecka sedan, förra tisdagen närmare bestämt, så är det patetiskt. När vi har en process som är sluten blir vi anklagade för toppstyrning. När vi inom riksdagsgruppen diskuterar en fråga är det tecken på svaghet. Det var helt enkelt så att budgeten inte var färdig att läggas fram förra tisdagen. Efter den diskussion vi då hade, där vi bland annat diskuterade Norrbotniabanan, så kom vi fram till ett förslag som alla kunde ställa sig bakom. Ett utmärkt exempel på en demokratisk process där ledning lyssnat och vi ledamöter fört fram våra åsikter.

Inga kommentarer: