torsdag 12 november 2009

- Näringsministern, skyll inte på Vattenfall

Var är regeringens styrning av Vattenfall? Det kan man fråga sig. Tyvärr går det inte att räkna med något svar från ansvariga ministern Maud Olofsson. I den senaste nyheten att Vattenfall ska sälja ut elnäten i Sverige skyller hon och statssekreteraren på Vattenfalls ledning. Men, Vattenfalls ledning gör som ägaren, staten, säger och skriver i de s k regleringsbreven! Så vad finns för diskussioner i regeringen om att sälja ut elnäten? Vi kräver besked!

I regleringsbreven finns även inskrivet att Vattenfall ska ta ett huvudansvar för omställningen till förnyelsebar energi bl a vindkraft m m

Men vad har då hänt? Jo, ministern har helt tappat kontrollen och styrningen av Vattenfall. Det är i sig inget att förvånas över. Den gemensamma blocköverskridande energiuppgörelsen som innebar lånsiktig gemensam syn på framtida energiförsörjning bröt de. Den 180 % svängning som regeringen och särskilt centern gjorde och vill nu satsa på kärnkraft får givetvis till följd att energiproducenter känner sig villrådiga? Eller vad är det egentligen som regeringen tycker? Mer och mer framträder bilden av en splittrad regeringen i energifrågan? Vad ska de satsa på? Vad kommer att gälla? Givetvis blir energiproducenterna, även Vattenfall, villrådiga. Att skylla på Vattenfalls ledning för att rädda sitt eget skinn är fegt. Regeringen och näringsministern måste ta sitt ansvar och tydligt tala om vad som gäller!

När vi vinner valet kommer vi igen att inbjuda till energiöverläggningar för att få breda politiska uppgörelser som håller långsiktigt och ger stabilitet för framtida energiförsörjning.

Inga kommentarer: