måndag 8 oktober 2012

Sjuklöneveckan!

I vår budgetmotion så föreslår vi att staten ska ta över ansvaret för 2:a sjuklöneveckan. Ytterligare ett steg för att underlätta för företag och arbetsgivare att anställa. Vi människor blir sjuka, så är det bara, vi blir förkylda, bryter ett ben eller får mycket mycket allvarliga sjukdomar än så. Därför känns vårt förslag som ett steg framåt i arbetslivet, både för arbetsgivarna och i slutändan även för den som är eller ska bli anställd. Sjukdom borde inte få vara ett hinder för arbetslivet. Så prioriterade vi socialdemokrater i vår budgetmotion!

Inga kommentarer: