fredag 16 april 2010

Fängelsebesök i Norge.Här ser ni mina utskottskamrater i nordiskt sammanhang (medborgar- och konsumentutskottet). Vi var på besök i det nybyggda fängelset i Halden och det var jätteintressant med tanke på fängelsevisionen. Att i ett högsäkerhetsfängelse, ändå ha fokus på återvändandet till samhället för internerna kändes bra och helt rätt!

Inga kommentarer: