torsdag 14 maj 2009

EUREKA ?

Under två dagar, torsdag och fredag, deltar jag i en överläggning mellan parlamentariker från hela Europa som ska diskutera EUREKA-projekt i Lissabon (Portugal). Just nu lyssnar jag till inledningen där Talmannen för portugiska parlamentet hälsar oss välkomna och berättar om bl a EUREKA.

EUREKA är ett samarbetsnätverk som har skapats för många år sedan för att främja samarbetet mellan företag och forskare i Europa när det gäller marknadsnära forskning och teknisk utveckling. För Sveriges del så innebär det att några hundra företag deltar i samarbeten med andra företag i Europa och tillsammans med institutioner, myndigheter är med och finansierar framtagande av nya produkter. Idag kommer vi att få mycket information om projekt men också föra diskussioner hur vi ska vidare. Imorgon ägnar vi dagen åt energifrågor, särskilt förnyelsebar grön erergi, där Portugal försöker satsa mycket på.

Jag kan inte låta bli att tänka på de satsningar som görs i Piteå, med bl a svartlutgasförbränningen, DME-dieselframtagningen, talloljan och utvecklingen av dessa klimatsmarta produkter. I den forskningen har samarbetet med Europas länder och Bryssel varit helt avgörande och Piteå har erhållit flera miljoner för att ta fram dessa produkter.

Det är klimatsmarta produkter som kommer att betyda mycket för vår miljö, de nya gröna jobben och för tillväxt.

Inga kommentarer: