söndag 19 juni 2011

Hur har vi det på jobbet egentligen?!

Partistyrelsen har tillsatt en arbetsmiljögrupp, som har till uppgift att processa fram ett förslag om partiets arbetsmiljöpolitik. Jag har fått förmånen att vara med i den, det är spännande!
Vi är tre stycken partikompisar från arbetsmarknadsutskottet som redan hade påbörjat arbetet, vi har under våren träffat en hel del människor från fackföreningsrörelsen och Arbetsmiljöverket. Allt för att försöka skapa oss en bild över hur vi har det på jobbet idag.
Jag tänkte fortlöpande återkomma till arbetsmiljöfrågan är på bloggen och jag är mer än tacksam om det finns någon, som har något att säga, tillföra eller göra mig uppmärksam på!

Inga kommentarer: