fredag 19 februari 2010

Debatt om fruimport

Trots att jag nyser hysteriskt och näsa är totalt igentäppt, så måste jag konstatera att min inlämnade interpellation om fruimport rör upp både åsikter och känslor. Jag vet inte riktigt när debatten blir i kammaren, men jag ser fram emot den. Sverige kan göra bättre för att informera kvinnorna.
Just nu hoppas jag på ett snabbt tillfrisknande, med en öppen näsa och inga hostattacker. Jag behöver vara frisk på söndag, så att jag kan åka till London på söndag. Där ska det vara en stor konferans som handlar om "Trafficking of human beings". Viktig för min del eftersom jag numera är medlem av en arbetsgrupp mellan de nordiska och de baltiska länderna. Så nu ska jag koka lite mera honungsvatten, ta en avedon till och dra filten över mig i soffan och hoppas på att viruset lämnar mig ifred!

Inga kommentarer: