tisdag 18 december 2012

Jobben, jobben och jobben

När julhelgen snart är här, så pågår debatterna i kammaren i en strid ström. Jag har min utskottsplacering i arbetsmarknadsutskottet, och vi har debatterat våra områden som är arbetsmarknad, jämställdhet och integration. Som det är nu, så är 400 000 människor arbetslösa i Sverige varav mer än 100 000 är ungdomar. Det är hisnande siffror och bakom varje siffra finns en människa, det är väldigt viktiga att komma ihåg. Långtidsarbetslösheten växer lavinartat och under regeringens sex år vid makten har den nästan tredubblats och för ungdomar har den ökat med 60 %. Nu vet jag att Norrbotten sticker ut och har ett bättre utgångsläge och det känns bra. Men även vi har långtidsarbetslöshet bland ung som gammal, vi är beroende av en aktiv arbetsmarknadspolitik. Så vad har regeringen då haft för "medicin" att erbjuda; - Fas 3 är ett misslyckande, en återvändsgränd som är utformat som en ändstation. 32 800 människor finns i fas 3 och nya människor kommer till i en strid ström. - Jobbcoacherna har det satsat stort på. Men utvärdering visar att för stora grupper arbetssökande funkar det inte alls. - Af har granskat sig själv och där visar det sig att hälften av de långtidsarbetslösa inte fått någon dokumenterad hjälp. Bland utrikesfödda lämnas över hälfen mer eller mindre vind för våg. Nyanlända kvinnor får en mycket mindre omfattande hjälp i etableringsreformen än nyanlända män. Samtidigt som myndigheten skickar tillbaka mängder av pengar till statskassan. - Utbildning leder till jobb, samtidigt så har regeringen kraftigt skurit ner på det statliga stödet vuxenutbildningen. Regeringens jobbpolitik har helt enkelt havererat och männsikor står utan jobb. Vi socialdemokrater satsar stort i vår budgetmotion på utbildning, genom bristyrkesutbildning, vuxenutbildning, yrkesvux, arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola och universitet/högskola. Alla former av satsningar på utbildning, det livslånga lärandet gagnar både oss som individer och samhällsutvecklingen. Fas 3 ska avskaffas och taket i A-kassan ska höjas. Af måste förnyas och medel måste kunna användas friare, målet måste vara att matcha till jobb och utbildning.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ni satsar på olika former av utbildning. Jag hoppas det sker i samråd med Svenskt Näringsliv och Företagarna i så fall.