måndag 10 maj 2010

Framåt marsch!

Lördag den 29 maj genomförs årets marschen för tillgänglighet runt om i hela landet. Här i Norrbotten genomförs den för andra året i rad, denna gång i Boden.

Arrangemanget är en riksomfattande tillgänglighetsmarschen runt om i vårt land som syftar till att uppmärksamma all otillgänglighet som finns i vårt samhälle. Målet är arr införa en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Den som är funktionsnedsatt påminns dagligen om otillgängligheten i samhället och dessutom ifrågasätts behovet av ledsagare och assistans.

Delta du också och visa ditt stöd för tillgänglighet och alla människors lika värde.

Vi samlas 13.30 på Pumptorget. Marschen startar klockan 14.00 och går till Medborgarplatsen där den avslutas ca 14.30 med ett torgmöte och därefter ”prova på” aktiviteter.

Arrangörer är: Organisationerna för funktionsnedsatta i Norrbotten, Röda Korset Boden samt Röda Korsets byrå mot diskriminering

Anmäl Er senast fredagen den 21 maj 2010 via e-post asa.lindqvist@live.com

Inga kommentarer: