söndag 12 juli 2009

Penningpolitisk rapport, Juli 2009.

När jag har kommit till mitten av rapporten inser jag hur nördig jag är. För vem sitter en söndagmorgon med en kopp kaffe och läser julirapporten från Sveriges Riksbank?!? Vi som nu gör det, tillhör säkert en väldigt liten grupp, med tanke på att det är söndagmorgon!
Men eftersom jag börjat berätta om min nördighet så kan ni nu få ta del av några iakttagelser;
- Den offentliga sektorns sysselsättning har minskat sedan mitten av 2007, delvis på grund av att kommunerna i allt högre grad köper in tjänster eller hyr in tillfällig personal.
- Den totala exporten väntas minska med mer än 15 procent. Anledningen är att efterfrågan på svenska exportprodukter har fallit brant.
- Investeringar i bostäder har fallit under en längre period och faller med över 20 procent 2009.

Så med kaffet i handen kan jag konstatera att rapporten bekräftar det mesta av det som snurrar i huvudet på en "politiker-nörd" som mig själv. Läget på världsmarknaden är fortsatt ostadigt och osäkert, men visst spelar politiken roll. Ta bostadspolitiken t ex, visst kan politiska beslut avgöra hur många och hur mycket bostäder som byggs. Det är ju en investering för framtiden, som dessutom ger jobb. Mycket hade kunna göras politiskt för att lindra effekterna av världskonjunkturen för människor. Men för att det ska bli verklighet i Sverige så krävs det visst en ny regering som tror på kraften och möjligheterna i politiken!

Inga kommentarer: