måndag 22 juni 2009

Nordiska Rådet kommer till Kiruna!

Varje år reser utskotten i Nordiska Rådet på en studieresa. Mitt utskott, medborgar- och konsumentutskottet, ska i år till stor del vara i Kirunatrakten. Först för att uppmärksamma Märkesåret, men också för att arbeta med utskottets speciella frågor, där bla ursprungsbefolkningsfrågor ingår. Så i morgon ska vi möta representanter för Sametinget för diskussion och kunskapsutbyte. Jag ser fram emot, att få diskutera hur valrörelsen till Sametinget gått och om dom gjort någon valanalys. Men det finns säkert många andra frågor som dom vill dryfta med oss.....

Inga kommentarer: