onsdag 24 juni 2009

Jag vill leva, jag vill dö i Norden.....

Just nu så pågår mitt nordiska utskottsmöte i Jukkasjärvi. Vi diskuterar nyttan med en nordisk konsumentpolitik och hur den skulle kunna organiseras. Frågan har varit stor och gjort mycket nytta för nordbor under många år, men nu lutar sig nordiska ministerrådet nästan helt på EU:s konsumentpolitik och vi tycker inte att det är tillräckligt. Mervärdet för ett nordiskt samarbete finns och vi avser lyfta upp frågan på dagordningen trots nordiska ministerrådets motstånd.

Inga kommentarer: